Startpaket 1 - Bil

13250 kr

Utbildningsmaterial 1260 kr 1400 kr
Trafiklektion 15 * 40 min 8505 kr 9450 kr
Risk 1 855 kr 950 kr
Risk 2 (halkbana) 2000 kr 2400 kr
Hyra av bil vid prov 630 kr 700 kr
Total kostnad:  13250 kr 14600 kr

OBS! Detta paket garanterar inte att du är färdig för uppkörning efter att du genomfört dina lektioner, utan detta är en möjlighet för dig att få rabatt på dina lektioner.

Förskottsbetalningar gäller i 2 år från betalningsdatum, efter det förfaller ej nyttjat belopp.

Dessa priser gäller endast vid förskottsbetalning!