Paket 1 - Bil

10125 kr

Utbildningsmaterial 1260 kr 1400 kr
Trafiklektion 10 * 40 min 5490 kr 6100 kr
Risk 1 855 kr 950 kr
Risk 2 (halkbana) 1890 kr 2100 kr
Hyra av bil vid prov 630 kr 700 kr
Total kostnad: 10125 kr 11250 kr

OBS! Detta paket garanterar inte att du är färdig för uppkörning efter att du genomfört dina lektioner, utan detta är en möjlighet för dig att få rabatt på dina lektioner.

Förskottsbetalningar gäller i 2 år från betalningsdatum, efter det förfaller ej nyttjat belopp.

Dessa priser gäller endast vid förskottsbetalning!