MC-paket

8410 kr

Utbildningsmaterial 1260 kr 1400 kr
Trafiklektion 5 x 80 min 6300 kr 7000 kr
Hyra av MC vid prov 850 kr 1000 kr
Total kostnad: 8410 kr 9400 kr

OBS! Detta paket garanterar inte att du är färdig för uppkörning efter att du genomfört dina lektioner, utan detta är en möjlighet för dig att få rabatt på dina lektioner.

Förskottsbetalningar gäller i 2 år från betalningsdatum, efter det förfaller ej nyttjat belopp.

Dessa priser gäller endast vid förskottsbetalning!